BibliotekaNAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:
MGR JOANNA GARBALSKA
MGR IZABELA ĆWIKLAK

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK: 8.10-13.45
WTOREK: 8.10-14.00
ŚRODA: NIECZYNNA
CZWARTEK: 9.00-14.00
PIĄTEK: 7.45-14.00


  Rozczytany piątek 

Ewolucja człowiekaInnowacja czytelnicza  „Uwierz w siebie”

 

W każdy poniedziałek realizujemy innowację czytelniczą „ Uwierz w siebie” w sali 112 podczas długich przerw.

W naszej innowacji pedagogicznej chcemy zwrócić uwagę nie tylko na cykliczne czytanie utworów literackich, ale także na rozmowę, której celem jest wyłonienie najważniejszych prawd płynących z poszczególnych tekstów, jak i na charakterystykę bohaterów oraz przekład intersemiotyczny – przełożenie czytanego ( słuchanego) tekstu na pracę plastyczną. Zadanie to pozwoli wychwycić szczególną wrażliwość dziecka i wpłynie na rozwój jego wyobraźni.

W obecnych czasach książka stała się zaledwie jednym z wielu czynników umożliwiających kontakt z kulturą. W dobie rozwoju technologii i powszechnej komputeryzacji coraz mniej dzieci wybiera ją jako sposób spędzania wolnego czasu. Zapał do książek trzeba rozwijać  już w dzieciństwie, czytając podopiecznym na głos. Odpowiednio dobrana lektura skłania do wczuwania się w sytuację bohaterów, ukazuje wzorce postaw, uczy odróżniać dobro od zła, kształtuje sprawność językową, stylistyczną i ortograficzną.Pasowanie na Czytelnika

 

 

W styczniu  najmłodsi uczniowie klas I a i I b naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci do grona  czytelników Biblioteki Szkolnej.

Na początku uroczystości bibliotekarki wygłosiły krótką pogadankę na temat regulaminu biblioteki, zasad poszanowania książek, zapoznały uczniów z budową książki oraz księgozbiorem adresowanym dla najmłodszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek, korzystania z czytelni. Następnie dzieci obejrzały krótką inscenizację pt. „ Rejs- przygoda”. Aktorami w przedstawieniu byli uczniowie z klasy 4b i 6b, którzy należą do Koła Miłośników Książki.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek,  odegrały krótkie scenki „Jak należy wypożyczać książki i zachować się w bibliotece”. Następnie uczniowie musieli pomyślnie przejść quiz z treści bajek. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą „kochać i szanować książki”. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom.

 zdjęcia znajdują się w aktualnościach
W grudniu został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs "Anioł w bibliotece".Dnia 26 listopada 2018 r. w bibliotece szkolnej świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie z Koła Miłośników Książki, podczas długiej przerwy, czytali dzieciom ulubione fragmenty z książki "Kubuś Puchatek" oraz zaprezentowali krótką inscenizację pt. "Trzy misie". Po części artystycznej dzieci rozwiązywały zagadki i  quizy. Niektórzy uczniowie w tym dniu przyszli do biblioteki w towarzystwie pluszowej maskotki. Uczniowie mogli również wypożyczyć książki z "misiowej wystawki".
Biblioteka szkolna zaprasza w październiku na wystawę starych książek z pięknymi ilustracjami.W bibliotece działa Koło Miłośników Biblioteki. W jego skład wchodzą uczniowie pragnący brać czynny udział w pracy biblioteki. Spotkania w/w miłośników odbywają się według potrzeb. Opiekunami są nauczyciele bibliotekarze.


Dobrze zorganizowana praca koła nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków ,ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej usprawnia pracę szkoły. Praca w dobrze zorganizowanym zespole kształtuje rozwój indywidualnych i społecznych cech charakteru, takich jak: dyscyplina, samodzielność, zdecydowanie, współdziałanie w grupie i koleżeństwo, a także uczy krytycznego spojrzenia na własne błędy. Umiejętne i równe rozłożenie obowiązków na poszczególnych członków, co rozwija poczucie odpowiedzialności.


Zadania Koła Miłośników Biblioteki:

 • podliczanie stanu czytelnictwa,
 • kontrolowanie terminowego zwrotu książek, w szczególności lektur,
 • pomoc w objęciu wszystkich uczniów działalnością biblioteki i w pracy nad wzrostem czytelnictwa,
 • informowanie wychowawców klas o stanie czytelnictwa,
 • propagowanie czytelnictwa, informowanie koleżanek i kolegów o nowościach książkowych,
 • pomoc w udostępnianiu książek,
 • wyszukiwanie kart czytelnika,
 • wyszukiwanie i podawanie lektur,
 • pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń,
 • konserwacja księgozbioru,
 • okładanie książek w folię,
 • utrzymywanie porządku na regałach,
 • projektowanie i wykonywanie wystroju tablic w bibliotece i gablot na holu,
 • pomoc w przygotowaniu konkursów i innych imprez organizowanych przez bibliotekę.


Zadaniem opiekunów koła jest :

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności i aktywności twórczej, szacunku dla pracy innych i swojej,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej i otwartości wobec innych,
 • umacnianie wiary we własne siły, poczucia związku z rówieśnikami,
 • kształtowanie empatii, samooceny, pracy w zespole, zainteresowań czytelniczych i kulturalnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 246126

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia