Pod tym linkiem znajduje się informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024


Egzamin ósmoklasisty 2023

23 maja godz. 9.00   - język polski (czas trwania 120')
24 maja  godz. 9.00 - matematyka (czas trwania 100')
25 maja godz. 9.00 - język obcy nowożytny (czas trwania 90')

Termin ogłoszenia wyników: 3 lipca 
Termin wydania zaświadczeń: 6 lipca


  • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę (wszelkie rysunki zdający wykonuje długopisem nie ołówkiem).

  • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

  • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎


Wszelkie informacje dotyczące egzaminu klas ósmych:

informator

Inne informacje nt egzaminu:

Tak, zdam!


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 518279

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia