Pasowanie na Czytelnika


Pasowanie na Czytelnika

 

 

W styczniu  najmłodsi uczniowie klas I a i I b naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci do grona  czytelników Biblioteki Szkolnej.

Na początku uroczystości bibliotekarki wygłosiły krótką pogadankę na temat regulaminu biblioteki, zasad poszanowania książek, zapoznały uczniów z budową książki oraz księgozbiorem adresowanym dla najmłodszych. Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek, korzystania z czytelni. Następnie dzieci obejrzały krótką inscenizację pt. „ Rejs- przygoda”. Aktorami w przedstawieniu byli uczniowie z klasy 4b i 6b, którzy należą do Koła Miłośników Książki.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek,  odegrały krótkie scenki „Jak należy wypożyczać książki i zachować się w bibliotece”. Następnie uczniowie musieli pomyślnie przejść quiz z treści bajek. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą „kochać i szanować książki”. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom.


Autor:

J. Garbalska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633461

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia