PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNAJuż trzeci rok realizujemy projekt „PROGRAM POLITYKI ZDROWITNEJ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”. Jest on realizowany we współpracy z  Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym, a finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W roku szkolnym 2022/2023 ponad miesiąc nasze najstarsze klasy w szkole, czyli klasa VIIa, VIIIa i VIIIb uczestniczyły w projekcie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 48 godzin odbywały się pod czujnym okiem wykwalifikowanego personelu medycznego. Dzieci mogły dowiedzieć się co zrobić i ja się zachować w sytuacjach, gdy życie innego człowieka jest zagrożone. Poznały jak przeprowadzić resuscytacje krążeniowo - oddechową, jak ułożyć osobę nieprzytomną, oddychającą w pozycji bocznej ustalonej, nauczyły się jak bandażować i opatrywać rany oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w przeróżnych przypadkach życia codziennego. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez szkoleniowców sprawi, że w sytuacji zagrożenia życia innego człowieka uczestnicy projektu będą wiedzieli, jak udzielić pomocy. 

Szkolnymi koordynatorami projektu w tym roku były p. Anna Starzyńska i p. Ewelina Iwańska.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633510

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia