Programy i projekty edukacyjne

PROGRAMY I PROJEKTY 
REALIZOWANE W PSP NR 31 W RADOMIU 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


1. Szkoła Przyjazna Środowisku - konkurs ekologiczny Firmy RADKOM.

Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce życia codziennego zasad ochrony środowiska i prawidłowego postępowania z odpadami. Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne, w szczególności zaś zapoznanie z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie najbliższego otoczenia.

2. Mleko w Szkole.

Program realizowany we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Jego celem jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych oraz profilaktyka niedoborów wapnia. Dzięki tej inicjatywie  każdy z naszych uczniów ma możliwość codziennego, nieodpłatnego spożywania pasteryzowanego mleka na terenie szkoły.

3. Owoce i warzywa w szkole.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

4. Czyste powietrze wokół nas.

Program jest adresowany do dzieci 5 - 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

5. Trzymaj formę.

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

6. Zalajkuj czytanie.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 276870

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia