Programy i projekty edukacyjne

PROGRAMY I PROJEKTY 
REALIZOWANE W PSP NR 31 W RADOMIU 
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023


1. Szkoła Przyjazna Środowisku - konkurs ekologiczny Firmy RADKOM.

Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce życia codziennego zasad ochrony środowiska i prawidłowego postępowania z odpadami. Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne, w szczególności zaś zapoznanie z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie najbliższego otoczenia.

2. Mleko w Szkole.

Program realizowany we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Jego celem jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych oraz profilaktyka niedoborów wapnia. Dzięki tej inicjatywie  każdy z naszych uczniów ma możliwość codziennego, nieodpłatnego spożywania pasteryzowanego mleka na terenie szkoły.

3. Owoce i warzywa w szkole.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

4. Powszechna Nauka Pływania

Projekt realizowany jest w klasach drugich. Celem projektu jest nauka pływania. Obok aspektów edukacyjnych, program ma charakter przede wszystkim profilaktyczno – zdrowotny. Każde z dzieci ma przeznaczoną jedną godzinę tygodniowo pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorsko – trenerskiej. 

5. Projekt pierwszej pomocy przedmedycznej

Projekt realizowany w klasach VII i VIII przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Celem projektu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej i uświadomienie uczniom, jak ważna jest wiedza na temat ratowania życia ludzkiego. W ramach projektu realizowane są zajęcia teoretyczne, jak równiez praktyczne. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 411403

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia