DŹWIGNIA KARIERY

PROJEKT „DŹWIGNIA KARIERY” W NASZEJ SZKOLE!

Projekt „Dźwignia kariery” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W naszej szkole wdrażaniem projektu zajmuje się Pani Anna Starzyńska – szkolny koordynator do spraw doradztwa zawodowego. Organizuje dla uczniów indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, a także pracuje nad utworzeniem Punktu Informacji i Kariery – dostępnego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Udział w projekcie pozwoli naszym uczniom trafniej odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy! Trzymajcie rękę na pulsie!

PAMIĘTAJCIE: DROGA DO SUKCESU = POMYSŁ + PLAN + DZIAŁANIE!!!

W roku szkolnym 2021/2022 do projektu dołączyła Pani Ewelina Iwańska, która prowadzi zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe.


Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 518258

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia