REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapraszają uczniów klas 0-IV na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice uczniów mogą zapisać dziecko do świetlicy w dniu 26.08.2020 (środa), w godzinach 11.00-16.00. Kartę do zapisu dziecka można pobrać poniżej.

Zgodnie ze Statutem Szkoły oraz wytycznymi związanymi z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia świetlicowe mają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo. W związku z tym prosimy o dołączenie do kart kwalifikacyjnych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Pliki do pobrania:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 246105

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia