Terminarz dla ósmoklasisty

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

16.05.2022 09:00

20.06.2022 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

16.05.2022 09:00

30.05.2022 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

31.05.2022

16.06.2022

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej

24.06.2022 08:00

13.07.2022 14:00

Wprowadzanie osiągnięć

 

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

24.06.2022 10:00

13.07.2022 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

 

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

24.06.2022 08:00

13.07.2022 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

 

W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

20.07.2022 12:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

21.07.2022 08:00

27.07.2022 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

 

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

28.07.2022 12:00

 

Publikacja list przyjętych

 

 


 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 387840

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia