W KAPELUSZU W ŚWIAT
27 maja 2022 r. Szkolne Koło Turystyczne ruszyło na szlak z Wsoli do Jedlińska na XIII Powiatowy Rajd Śladami Witolda Gombrowicza. Patronat honorowy nad rajdem objął Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka, który osobiście odprawił wędrowców w drogę. Rajd Kapeluszowy zorganizowany został przez Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” oraz Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlińsku. 

Na zbiórce zameldowali się:

· Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzbicy - 7 uczestników - z opiekunem p. Moniką Kufel - Maletą,

· Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Radomiu - 23 uczestników - z opiekunami p. Katarzyną Kamanczyk i p. Dariuszem Sadalem

·  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu - 17 uczestników - z opiekunami Agnieszką Magierą i Katarzyna Kłos- Bochniak

·  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku - 32 uczestników - z opiekunami Katarzyną Konopką, Martą Durak, Agnieszką Miga, Dariuszem Religą.

 

Przygoda rozpoczęła się przy dźwiękach gitary z piosenką rajdową napisaną przez Pana Dariusza Religę, „Jedlińsk nasz wita was". Następnie Pani Dyrektor ZSP w Jedlińsku Elżbieta Religa przywitała zebranych uczniów i ich opiekunów. Udanej wędrówki życzyli piechurom Starosta Radomski Waldemar Trelka, Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz oraz Zastępca Kierownika Muzeum Ewa Witkowska.  Grupy z zainteresowaniem wysłuchały wielu ciekawych informacji na temat Witolda Gombrowicza i jego życiorysu. Zajrzeli w zakamarki dawnego domu rodziny Gombrowiczów. Na trasę poprowadził młodzież doświadczony przewodnik - leśniczy pan Grzegorz Rokiciński. Wędrując w deszczu przez zielone lasy i łąki, słuchając opowieści prowadzącego związanych z otaczającą nas przyrodą turyści dotarli do Kościoła parafialnego w Jedlińsku. Tam odbyła się krótka lekcja historii związana z miejscowością i kościołem. Uczestnicy rajdu dowiedzieli się wiele ważnych ciekawostek dotyczących architektury budynku sakralnego. Z kościoła przeszli do szkoły, gdzie zostali zaproszeni na poczęstunek – pyszną kiełbaskę i co najważniejsze po marszu w deszczu – na gorącą herbatę. Po chwili odpoczynku rozstrzygnięto rajdowe konkursy - na najciekawszy kapelusz rajdu oraz test wiedzy i spostrzegawczości na trasie. Nagrody, puchary i dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Elżbieta Religa.


Konkurs „Kapelusz XIII rajdu Śladami W. Gombrowicza”:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25

2. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wierzbicy

3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Jedlińsku

Wyróżnienie - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Radomiu

 

Test wiedzy i spostrzegawczości na trasie rajdu:

1. Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wierzbicy

2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jedlińsku

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Radomiu

Wyróżnienie - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

 

Nagrody, puchary i upominki zostały ufundowane przez:

-       Starostwo Powiatowe w Radomiu

-       Urząd Gminy w Jedlińsku

-       Kratki.pl

-       Expuch Teodozja i Marek Jaworscy


W sumie w imprezie wzięło udział 96 osób.


Opublikowano: 27.05.2022

Autor:

Katarzyna Kamańczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 518317

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia