WSPOMNIENIE O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH I ŚW. KAZIMIERZU JAGIELLOŃCZYKU


Pani Aneta Baćmaga wraz z klasą 8b zorganizowali dla naszej szkoły uroczysty apel, podczas którego wspominaliśmy losy Żołnierzy Niezłomnych oraz postać patrona miasta Radomia św. Kazimierza Jagiellończyka. Tematyka spotkania uświadomiła nam aktualność słów Marka Tulliusza Cycerona, rzymskiego mówcy, polityka i filozofa, że „historia jest nauczycielką życia” i dlatego warto się jej uczyć.

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni, żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego najlepsze lata swojego życia spędzili, walcząc z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru, a potem w więzieniach – torturowani i poniżani. Ich groby znajdują się gdzieś w lasach, na tzw. łączce przy murach cmentarza na Powązkach i w wielu innych miejscach – „ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich długo milczy (…)”. Wspominamy ich podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Również dzięki ich wysiłkom możemy swobodnie mówić o innej ważnej dla historii naszego miasta postaci – św. Kazmierzu Jagiellończyku, którego święto obchodzimy 4 marca. Wspólnie z Panią Anetą Baćmagą i klasą 8b przyglądaliśmy się postaci polskiego królewicza – patrona Polski i Litwy.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą lekcję historii!


Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633445

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia