Podręczniki


Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Radomiu


Wszyscy uczniowie otrzymają podręczniki w ramach dotacji.


Podręczniki do religii:

"W DRODZE DO WIECZERNIKA"

KL. I - JESTEŚMY W RODZINIE JEZUSA

KL. II - KOCHAMY PANA JEZUSA

KL. III - PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA


"POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ"

KL. IV - JESTEM CHRZEŚCIJANINEM

KL. V - WIERZĘ W BOGA

KL. VI - WIERZĘ W KOŚCIÓŁ


"PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM"

KL. VII - SPOTKANIE ZE SŁOWEM

KL. VIII - ABY NIE USTAĆ W DRODZE

 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 276863

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia