Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego


W tym roku przypada 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, aby uczcić to wydarzenie uczniowie klas 4-8 zostali zaproszeni do udziału w pt. „Powstanie Styczniowe- największy polski zryw narodowy w XIX w.” Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy na temat tego największego powstania narodowowyzwoleńczego. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: plakat, album, prezentacja.

23 marca odbyło się podsumowanie konkursu, każdy z uczestników otrzymał dyplom i drobny upominek, zaś zwycięzcy nagrody książkowe.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

w kategorii plakat:

I miejsce zajął Krystian Dąbrowski kl.5b, II miejsce - Jakub Kwapiński kl.4b, zaś wyróżnienie otrzymał – Jakub Miziołek-Pawlak kl. 6a.

w kategorii album:

I miejsca - nie przyznano, II miejsce zajął Łukasz Kierończyk kl.5a, III miejsce – Mateusz Pasztalaniec kl.8b

w kategorii prezentacja:

I miejsce wywalczył Krzysztof Bogdański kl. 4b, II miejsce – Jakub Sala kl. 6b, III miejsce – Adrian Kowalczyk kl.7a, zaś wyróżnienia: Paulina Korobczuk kl. 6a oraz Franciszek Potrzebowski kl.8b.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Nauczycielki historii
Autor:

A. Baćmaga
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 471124

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia