Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019


PONIEDZIAŁEK

8.30 - 9.30  Rewalidacja kl. IIIa, sala 217 mgr Anna Sadłowska
9.40 - 10.35 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IIIa, sala 217 mgr Anna Sadłowska
9.30 - 11.30 Rewalidacja, sala 205 mgr Katarzyna Kamańczyk
10.45 - 11.30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. Ia sala 217 mgr Bożena Sygutowska
11.45 - 12.30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjno, sala 217 mgr Iwona Krajewska
13.40 - 14.25 Innowacja teatralna "Możesz być kim tylko chcesz" sala113 mgr Aneta Baćmaga, mgr Marta Turzyńska, mgr Anna Nowakowska 
14.25 - 15.20 Innowacja pedagogiczna "Od gazetki do gazety" sala 113 mgr Anna Nowakowska, mgr Marta Turzyńska, mgr Anna Starzyńska
14.30 - 15.30 SKS sala gimnastyczna mgr Renata Guzal
14.35 - 15.20 Szkolny Klub Wolontariatu sala 111 mgr Aneta Baćmaga, mgr Anna Czupryńska, mgr Renata Kazirodek, mgr Małgorzata Zaraś
14.35 - 15.30 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego kl. VIIIa sala 101 mgr Emilia Szwarc
15.30 - 17.00 gimnastyka korekcyjna sala gimnastyczna mgr Renata Guzal

WTOREK

8.30 - 10.30 Trening twórczości kl. Ia, sala 205/świetlica mgr Katarzyna Kamańczyk
9.30 - 11.30 Trening twórczości kl. IIb, sala 205/świetlica mgr Katarzyna Kamańczyk
9.50 - 10.35 Zajęcia dla cudzoziemców z j. polskiego biblioteka mgr Joanna Garbalska
11.50 - 12.35 Zajęcia z uczniem zdolnym kl. IIa sala 216 mgr Małgorzata Pyszczek
12.00 - 14.00 Trening twórczości kl. IIc sala 205/214 mgr Katarzyna Kamańczyk
12.35 - 13.30 Zajęcia informatyczne sala 210 mgr Anna Starzyńska
13.35 - 14.25 Program profilaktyczny "Wspólne kroki w cyberświecie" kl. IIIa sala 116 mgr Zofia Sąpor
13.40 - 14.25 Zajęcia dla cudzoziemców z j. polskiego biblioteka mgr Joanna Garbalska
14.25 - 15.20 Zajęcia dla cudzoziemców z j. polskiego sala 102 mgr Anna Nowakowska
14.30 - 15.30 SKS dla chłopcow sala gimnastyczna mgr Dorota Sadownik
15.25 - 16.20 Zajęcia dla cudzoziemców z j. polskiego sala 102 mgr Anna Nowakowska

ŚRODA


7.10 - 7.55 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego kl. VIIb sala 111 mgr Aneta Baćmaga
7.10 - 7.55 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla kl. VIIa sala 114 mgr Renata Czarnota
8.30 - 10.30 Trening twórczości kl. Ib sala 205/stołówka mgr Katarzyna Kamańczyk
11.50 - 12.35 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. IIc sala 217 mgr Emilia Grabowska
12.35 - 13.30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla kl. Vb i Vd sala 106 mgr Marta Turzyńska
12.45 - 14.45 Rewalidacja kl. Vb sala 205 mgr Katarzyna Kamańczyk
13.30 - 15.00 Koło plastyczne sala 113 mgr Aneta Nowak
13.30 - 14.15 Koło Miłośników Książki Biblioteka mgr Joanna Garbalska
13.30 - 14.20 Zajęcia wyrównawcze dla klasy Vib sala 115 mgr Agnieszka Więckowska - Ceglarek
13.40 - 14.25 Koło historyczne kl. VI - VIII sala 111 mgr Aneta Baćmaga
14.00 - 14.45 Zajęcia rozwijające kl. IIc sala 217 mgr Emilia Grabowska
14.30 - 15.20 Przygotowanie do egzaminu kl. VIIIb sala 115 mgr Agnieszka Więckowska  - Ceglarek
14.30 - 16.00 Lekkoatletyka kl. V-VI sala 215 mgr Dariusz Sadal

CZWARTEK

8.00 - 8.45 Kolo przedmiotowe z chemii z elementami fizyki kl. VIIIb sala 216 mgr Sławomir Latek
8.00 - 8.45 Zajęcia w ramach wolontariatu przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki kl. VIIIa sala 210 mgr Renata Czarnota
8.30 - 10.30 Trening twórczości kl. IIIa sala 205/stołówka mgr Katarzyna Kamańczyk
9.40 - 10.40 Rewalidacja kl. IIIa sala 205 mgr Anna Sadłowska
9.45 - 10,30 Zajęcia z języka polskiego i matematyki z uczniami cudzoziemskimi, świetlica, mgr Dorota Płachta
12.00 - 14.00 Trening twórczościkl. IIa sala 205/214 mgr Katarzyna Kamańczyk
12.40 - 13.25 Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. Vc, Vd sala 217 mgr Marta Umińska
12.45 - 13.30 Zajęcia pozalekcyjne z kl. Vb sala 115 mgr Agnieszka Więckowska - Ceglarek
13.40 - 14.25 Konsultacje dla uczniów wyrównywanie braków sala 207 mgr Lilla Misiura
14.30 - 15.30 SKS sala gimnastyczna mgr Renata Guzal
14.30 - 15.30 Czwartek z piosenką stołówka mgr Katarzyna Kamańczyk
14.35 - 15.20 Szkolne Kolo Ekologiczne sala 207 mgr Lilla Misiura
14.35 - 15.20 Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego kl. VIIIb sala 101 mgr Emilia Szwarc
15.30 - 17.00 gimnastyka korekcyjna sala gimnastyczna mgr Renata Guzal

PIĄTEK

7.15 - 8.00 Przygotowanie do egzaminu kl. VIIIa, VIIIb, sala 102 mgr Izabela Wojtysiak
8.00 - 8.45 Koło przedmiotowe z chemii z elementami fizyki kl. VIIIa sala 216 mgr Sławomir Latek
9.40 - 10.40 Rewalidacja kl. IIIa sala 205 mgr Anna Sadłowska
9.50 - 11.30 Zajęcia z języka polskiego i matematyki z uczniami cudzoziemskimi, sala 205 mgr Dorota Płachta
11.30 - 11.50 Innowacja pedagogiczna "Uwierz w siebie" sala 111 mgr Anna Nowakowska, mgr Joanna Garbalska, mgr Marta Turzyńska, mgr Aneta Baćmaga, mgr Emilia Szwarc
13.30 - 14.15 Koło Miłośników Książki Biblioteka mgr Joanna Garbalska
13.40 - 14.25 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów kl VIa i VIb sala 102 mgr Anna Nowakowska
14.30 - 15.30 SKS dla chłopców sala gimnastyczna mgr Dorota Sadownik

 Innowacja pedagogiczna "www.połączeniturystycznąpasją.pl" - autorzy: mgr Katarzyna Kamańczyk, mgr Emilia szwarc, mgr Dariusz Sadal. Zajęcia dla klas IV-VIII.
Program zajęć innowacyjnych www.połączeniturystycznąpasją.pl powstał na potrzeby Szkolnego Koła Turystycznego. Prowadzona jest na zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VII). Odbiorcami są uczniowie, którzy swoją aktywność kierują na udział w różnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej. Uczniowie nabierają umiejętności z zakresu organizowania i aktywnego uczestnictwa w turystyce oraz dzielenia się doświadczeniami za pomocą nowoczesnego sposobu docierania do szerszego odbiorcy – poprzez współtworzenie szkolnej strony internetowej, na której publikowane są relacje z rajdów oraz fotokronika rajdowa. Ponadto uczniowie prowadzą książeczki odznak turystyki pieszej, w których zapisują swoje wycieczki i na podstawie przyznanych punktów zdobywają odznaki turystyczne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 245170

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia