Zajęcia pozalekcyjne Innowacja pedagogiczna 

"www.połączeniturystycznąpasją.pl" - autorzy: mgr Katarzyna Kamańczyk, mgr Emilia Szwarc, mgr Dariusz Sadal. Zajęcia dla klas IV-VIII.
Program zajęć innowacyjnych www.połączeniturystycznąpasją.pl powstał na potrzeby Szkolnego Koła Turystycznego. Prowadzona jest na zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VII). Odbiorcami są uczniowie, którzy swoją aktywność kierują na udział w różnych formach turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej. Uczniowie nabierają umiejętności z zakresu organizowania i aktywnego uczestnictwa w turystyce oraz dzielenia się doświadczeniami za pomocą nowoczesnego sposobu docierania do szerszego odbiorcy – poprzez współtworzenie szkolnej strony internetowej, na której publikowane są relacje z rajdów oraz fotokronika rajdowa. Ponadto uczniowie prowadzą książeczki odznak turystyki pieszej, w których zapisują swoje wycieczki i na podstawie przyznanych punktów zdobywają odznaki turystyczne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 387885

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia