DZIEŃ PATRONA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO
30 maja 2022 roku w murach PSP 31 pojawiło się wielu zacnych gości: Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Agnieszka Grabska, Dyrektorzy radomskich szkół, uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wszystkim towarzyszyło przekonanie, że okazja naszego wspólnego spotkania jest wyjątkowa. Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do uroczystego obchodzenia Dnia Patrona naszej szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W tym roku szczególnie bliskie stały nam się słowa Prymasa Tysiąclecia: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”, które stały się mottem IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw”. Dzień Patrona w naszej szkole zawsze jest okazją do zgłębienia wiedzy na temat życia i działalności błogosławionego Stefana Wyszyńskiego oraz baczniejszego przyjrzenia się ważnym sprawom, o których mówił i pisał Kardynał. W tym roku szkolnym zachęciliśmy uczestników zmagań konkursowych do pochylenia się nad tematem autorytetu. Prace literackie oraz plastyczne, które napłynęły do nas z całej Polski były próbą odpowiedzi na pytania: Kto jest dla Ciebie największym autorytetem? Czy autorytety są potrzebne w życiu młodzieży? Czy to my kształtujemy autorytety, czy dostarcza nam ich świat? Jak można sprawdzić, czy słusznie uznaliśmy kogoś za autorytet? 

 Uroczyste obchody Dnia Patrona rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru naszej szkoły i odśpiewania hymnu. Zebranych gości, uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli radomskiej prasy powitała Pani Dyrektor Małgorzata Pudzianowska, która w swoim przemówieniu podkreśliła wagę dyskusji o autorytetach i wyraziła radość z powodu dużej ilości prac literackich i plastycznych, dowodzących, że młodzi ludzie poszukują wzorców do naśladowania i mają autorytety wśród wybitnych ludzi kultury, sztuki i nauki, ale również w swoim najbliższym otoczeniu – autorytetami są dla nich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Pani Dyrektor Wydziału Edukacji – Agnieszka Grabska, zauważyła z kolei, że autorytet jest dla młodego człowieka swoistym drogowskazem, a uczestnicy konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński - patron ważnych spraw” udowodnili, że warto autorytetów poszukiwać i iść za ich przykładem. 

W roli prowadzących tę ważną szkolną uroczystość doskonale sprawdzili się uczniowie: Franek Potrzebowski i Zosia Kundys, którzy zaprosili zgromadzonych na część artystyczną przygotowaną przez Panie Anetę Baćmagę, Annę Nowakowską i Martę Turzyńską. Uczniowie pracujący nad tym przedsięwzięciem przypomnieli nie tylko sylwetkę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale również przywołali inne postacie, które, szczególnie w dzisiejszych czasach, mogą być autorytetami dla młodych ludzi: Jana Pawła II, Irenę Sendlerową księdza Jana Kaczkowskiego, Martynę Wojciechowską. Podziwiając grę aktorską, popisy taneczne i akrobatyczne naszych uczniów, można było uświadomić sobie, że warto odkrywać i rozwijać swoje talenty – również poprzez naśladowanie doskonałych wzorców, osób uznawanych właśnie za autorytety. 

Po części artystycznej, która wzbudziła wyrazy uznania wśród zgromadzonych na uroczystości gości przyszedł czas na przedstawienie wyników zmagań konkursowych w ramach IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński – patron ważnych spraw”. Na scenie pojawiły się koordynatorki konkursu Panie Katarzyna Kamańczyk i Renata Kazirodek, Pani Dyrektor Małgorzata Pudzianowska oraz Pani Dyrektor Agnieszka Grabska, które wręczyły nagrody laureatom konkursów literackiego i plastycznego oraz konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

Nasza szkoła przyjęła wszystkich bardzo gościnnie, ale puchar za zdobycie I miejsca w zmaganiach drużynowych zachowaliśmy dla siebie! Nasi uczniowie doskonale przygotowani przez Panie Anetę Baćmagę i Joannę Garbalską rewelacyjnie poradzili sobie z zadaniami dotyczącymi życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uczciwej walce pokonali przeciwników z innych szkół, choć poziom zmagań konkursowych był niezwykle wysoki. Po wielu chwilach radości, wspólnych rozmowach, gratulacjach i uściskach przyszedł czas, aby zakończyć część oficjalną obchodów Dnia Patrona. Zamknął ją swoim wzruszającym przemówieniem Pan Arkadiusz Kutkowski - z Delegatury IPN w Radomiu, wyrażając nadzieję na ponowne spotkanie za rok. 

 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów Dnia Patrona: uczniom, nauczycielom, rodzicom. Wielkie dowody uznania kierujemy w stronę sponsorów, którzy również w tym roku hojnie obdarowali laureatów zmagań konkursowych: 

- Urząd Miasta Radomia 

- Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego reprezentowana przez księdza RDromana Adamczyka 

- Radomska Delegatura IPN

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Firma Ferrero

Pan Maciej Kazirodek

- Firma Tom

Kratki.pl

- Decathlon

Ministerstwo Obrony Narodowej – Pan Wojciech Skurkiewicz

Polska Spółka Gazownictwa – Pan Jakub Kowalski

Drog-Plus

- Sebex

- AD REM Beata Jurecka

- RoboPlast

- Firma Turystyczna „Viator” Łukasz Sobol

- Nauczyciele PSP nr 31

 Patronem medialnym konkursu było Radio Plus Radom. Po kliknięciu w logo można obejrzeć relację i wysłuchać wywiadów.
Drugim patronem medialnym była zebrra.tv. Zachęcamy do obejrzenia relacji:


Opublikowano: 30.05.2022

Autor:

Emilia Szwarc, Katarzyna Kamańczyk
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 387816

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia