KLASY ÓSME W PAŃSTWOWYM MUZEUM NA MAJDANKU


KLASY ÓSME W PAŃSTWOWYM MUZEUM NA MAJDANKU

Muzea powstające w miejscach poobozowych to miejsca obarczone trudną historią. Takim jest niewątpliwie Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek, KL Majdanek, czyli niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941-1944. Uczniowie klas ósmych wraz z Panem Sławomirem Latkiem, Panią Anetą Baćmagą i Panią Renatą Czarnotą mieli okazję zobaczyć teren byłego obozu koncentracyjnego i przejść ścieżkę historyczną „Konzentrationlager Lublin 1941 – 1944”. Dokumentuje ona najważniejsze obiekty i miejsca związane z historią obozu. Rozpoczyna się u stóp Pomnika – Bramy, przez którą przejście przywołuje przeżycia ludzi przywiezionych do Majdanka z różnych zakątków Europy. Ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć wystawę „Więźniowie Majdanka” i przywołać pamięć o więźniach obozu. To właśnie ich indywidualne, tragiczne historie tworzą dzieje KL Lublin.
Szczególnie silne wrażenie wywarła na uczniach ekspozycja butów odebranych więźniom Majdanka oraz Żydom zgładzonym w czasie akcji „Reinhardt”. To metafora kruchości życia ludzkiego – oto bowiem rzecz trwa dłużej niż człowiek, który jej używał. Przypomina o tym również spektakl „Shrine” („Światynia”) – kompozycja z kulistych brył wykonanych z drutu kolczastego i zamkniętych w nich świateł. Wśród towarzyszących mu dźwięków można wychwycić wielojęzyczne modlitwy i wspomnienia więźniów.
Mówiąc o miejscach trudnej historii, nie sposób nie przytoczyć słów Władysława Bartoszewskiego, który sam był więźniem obozu w Auschwitz:
„Groby skłaniają każdego normalnego człowieka do zadumy. Ale tu nie ma grobów. Na miejscu dokonania tej niepojętej zbrodni zaduma musi przeobrażać się więc w szczególną odpowiedzialność, w trwałą pamięć o tym, co się stało. (…) Zakończę słowami z Księgi Hioba, jednakowo ważnej dla Żydów i chrześcijan: <>”.
To była niesamowicie ważna i pouczająca podróż dla naszych ósmoklasistów. Dziękujemy!


fot. Państwowe Muzeum na Majdanku


Autor:

E. Szwarc
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633521

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia