SAMORZĄD UCZNIOWSKI

zarząd samorządu uczniowskiego

publicznej szkoły podstawowej nr 31 im. kardynała stefana wyszyńskiego w Radomiu

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

Założenia na rok szkolny 2020/2021

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;
 • Działania na rzecz rozwijania kompetencji matematycznych uczniów, ich kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.Harmonogram działań na rok szkolny 2020/2021

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialny

Wrzesień

Kształtowanie samorządności uczniów

1. Wybory przedstawicieli do samorządów klasowych

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, uaktualnienie harmonogramu

3. Ankieta skierowana do uczniów klas IV – VIII (lub sonda korytarzowa) - diagnoza potrzeb uczniów.

4. Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrekcji

5. Przeprowadzenie w klasach wyborów do samorządów klasowych.

6. Wybór kandydatów do funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i zaplanowanie debaty wyborczej – prezentacja kandydatów całej społeczności uczniowskiej.

Wychowawcy

 

Opiekunowie samorządu

 


 

Dzień Chłopaka

1.Gazetka z okazji Dnia Chłopaka

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

 

Międzynarodowy Dzień Kropki – 13 września

1.Gazetka o Międzynarodowym Dniu Kropki.

2. Działania wychowawców

Opiekunowie samorządu

Wychowawcy, nauczyciele

Październik

Święto Edukacji

Narodowej

 

 

 

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1. Przygotowanie gazetki szkolnej „Święto Edukacji Narodowej”

2. Przygotowanie życzeń dla nauczycieli na drzwiach każdej klasy

3. Złożenie życzeń nauczycielom – apel szkolny

4. Debata wyborcza – prezentacja kandydatów.

5. Kampania wyborcza – plakaty kandydatów do funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

6. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

7. Wybór zastępcy, skarbnika oraz członków zarządu Samorządu Uczniowskiego.

 Opiekunowie samorządu, członkowie samorządów klasowych

Członkowie samorządów klasowych

 

Opiekunowie samorządu, wybrani uczniowie

Dbamy o środowisko 

1. Zbiórka materiałów wtórnych w ramach projektu „Szkoła przyjazna środowisku”.

2. Propagowanie postawy proekologicznej – przygotowanie okolicznościowych gazetek ściennych

 

Uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, koordynatorzy projektu

Opiekunowie samorządu uczniowskiego, członkowie samorządu

Listopad

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

1. Przygotowanie gazetki szkolnej„11 Listopada” i „Niepodległa”

2. Wywieszenie kotylionów na drzwiach klas.

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządów klasowych

Andrzejki w naszej szkole

1. Przygotowanie gazetki szkolnej„Andrzejki”

a) Dyskoteka

b) „Pokaz mody odblaskowej”  - „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” – bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

Grudzień

Mikołajki

1. Przygotowanie gazetki szkolnej „Mikołajki”

2.Dzień czapki Św. Mikołaja- „Kto przebrany- nie pytany”

Opiekunowie samorządu, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Symbole świąteczne

1.  Robienie w klasach ozdób świątecznych

2. Dekorowanie szkoły przygotowanymi ozdobami

3. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu Młodzieżowego przy organizacji kiermaszu świątecznego.

Wychowawcy

Opiekunowie samorządu

Styczeń

Podsumowanie I semestru

1.Gazetka ścienna dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

2. Podsumowanie pracy samorządu, wręczenie nagród najbardziej

Opiekunowie samorządu

 

Luty

Zabawa karnawałowa

1. Organizacja zabawy karnawałowej

- konkurs na najlepszą parę tańczącą

- bal przebierańców – konkurs ??

Opiekunowie samorządu

Rozwój zainteresowań uczniów

1. Spotkania z ciekawymi ludźmi i absolwentami – pracownicy biblioteki?

Opiekunowie samorządu, nauczyciele, wychowawcy

Bezpieczeństwo w sieci

1. Przygotowanie gazetki  - „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

Walentynki

1. Przygotowanie gazetki szkolnej„Walentynki”

2. Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

3. Doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

3. Akcenty walentynkowe na drzwiach

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

 

 

 

Wychowawcy

Marzec

Dzień Kobiet

1. Przygotowanie gazetki szkolnej„Dzień Kobiet”

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

 

Dzień Wiosny

1. Prezentacja uzdolnień uczniów szkoły „Mam talent”?

2.Udział w akcji „Rzucam wszystko i czytam”

3. Kto przebrany nie pytany – kolorowy dzień dla uczniów klas I – IV i chętnych uczniów z klas starszych

4.Przygotowania do Dnia Otwartego – gra biblioteczna

Opiekunowie samorządu

 

 

 

 

 

Opiekunowie samorządu, nauczyciele bibliotekarze

Kwiecień

Wielkanoc

1. Przygotowanie gazetki szkolnej„Wielkanoc”

Opiekunowie samorządu, uczniowie

Promowanie zdrowego odżywiania

1. Gazetka samorządowa Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia.”

Opiekunowie samorządu

Maj

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

1. Przygotowanie wystawy o Janie Pawle II (Dzień Patrona, projekt „Zalajkuj czytanie”)

Opiekunowie samorządu, członkowie samorządu

Wybory opiekunów samorządu uczniowskiego

1. Wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020 / 2021 

Opiekunowie samorządu

 

Opikunowie samorządu

Czerwiec

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2019 / 2020

1. Podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

2. Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Opiekunowie samorządu

 

Opiekunowie samorządu


Opiekunowie samorządu: p. Dariusz Sadal

                                          p. Emilia Szwarc 

 


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 298259

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia