PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII OBOWIĄZUJĄCE W PSP NR 31SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY UCZNIOWIE!

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu prosi o zapoznanie się z procedurami, jakie obowiązują uczniów, rodziców i wszystkich pracowników w związku z częściowym wznowieniem pracy szkoły. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, ich rodzin, a także pracowników szkoły i ich najbliższych wprowadzony zostaje wzmożony reżim sanitarny zgodnie z wytycznym GIS, MZ i MEN. Przedstawiamy Państwu szczegółowe wytyczne sanitarne, procedury obowiązujące w naszej szkole oraz oświadczenia do wypełnienia przez rodziców uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów zajęć znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

WAŻNE!
Każdy uczeń, który będzie uczestniczył na terenie szkoły w zajęciach musi dostarczyć niezbędne oświadczenia. 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 0-III, których rodzice pracują zawodowo i w związku z pełnionymi obowiązkami nie mogą zapewnić dzieciom całodziennej opieki.

Niezbędne dokumenty:
- raz w tygodniu rodzice składają w szkole deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych - załącznik nr 1.,
- raz rodzice wypełniają i dostarczają do szkoły dokumenty z załącznika nr 2. (oświadczenia rodziców),
w każdym dniu obecności w szkole dziecko dostarcza oświadczenie o stanie zdrowia - załącznik nr 5.

2. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Niezbędne dokumenty:
- raz rodzice wypełniają i dostarczają do szkoły dokumenty z załącznika nr 3. (oświadczenia rodziców),
w każdym dniu obecności w szkole dziecko dostarcza oświadczenie o stanie zdrowia - załącznik nr 5.

3. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dla klas VIII (od 25.05.2020) oraz klas IV-VII (od 01.06.2020):

Niezbędne dokumenty:
- raz rodzice wypełniają i dostarczają do szkoły dokumenty z załącznika nr 4 (oświadczenia rodziców),
w każdym dniu obecności w szkole dziecko dostarcza oświadczenie o stanie zdrowia - załącznik nr 5.

Pliki do pobrania:

Opublikowano: 25.05.2020
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633469

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia