Świetlica


Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza skupia się na zapewnieniu uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Radomiu odpowiednich warunków nauki i rekreacji w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicowych na wniosek rodziców, którzy składają pisemne zgłoszenie i oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za odbiór dziecka ze świetlicy. 

 

Podstawowe zadania świetlicy wychowawcy realizują w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej. Jest to plan autorski nauczycieli opracowany w korelacji z tzw. hasłami tygodnia wynikającymi z pór roku, kalendarza świąt i uroczystości, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Dobór treści zajęć odpowiada potrzebie wszechstronnego rozwoju bio-socjo-kulturowego dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia są urozmaicone, utrwalają i pogłębiają treści przekazywane w ramach kształcenia zintegrowanego i przedmiotowego, rozwijają różnorodne sprawności i umiejętności. Ponadto nauczyciele świetlicy prowadzą społecznie zajęcia dodatkowe. W roku szkolnym 2022/2023 opiekę wychowawczą sprawują nauczyciele: mgr Ewelina Iwańska, mgr Kamila Majsak, mgr Aneta Nowak, mgr Łukasz Osowski, mgr Anna Starzyńska, mgr Roksana Zienatrska i mgr Patrycja ŻołądkiewiczW świetlicy dzieci z klas 0-IV uczestniczą w następujących zajęciach:


  • zajęcia czytelnicze,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia  "sprawnych rąk" - techniczne,
  • zajęcia rekreacyjno-sportowe w oparciu o bazę szkoły 
  • odrabianie pracy domowej pod kierunkiem nauczyciela,
  • gry edukacyjne - stolikowe oraz interaktywne,
  • zabawy swobodne z rówieśnikami
  • zabawy przy użyciu pomocy edukacyjnych z projektu "Laboratoria przyszłości".


Pliki do pobrania:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 543096

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia