Szkolny konkurs recytatorski


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ


            

W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 31               w Radomiu odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGIELSKIEJ, w którym wzięło udział 11 uczestników. Konkurs przeznaczony był dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych : klas III-IV oraz klas V-VII. Uczestnicy konkursu recytowali wybrany wiersz w języku angielskim.

Cele konkursu:

·        Szerzenie zainteresowania nauką języka angielskiego wśród uczniów,

·        Rozwijanie zdolności recytatorskich,

·        Doskonalenie wymowy i poszerzanie zasobu słownictwa z języka angielskiego,

·        Poznawanie i upowszechnianie poezji angielskiej wśród młodzieży,

·        Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań,

·        Zachęcanie uczniów do publicznych wystąpień,

·        Stworzenie uczniom możliwości publicznego zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.

 

Jury złożone z nauczycieli języka angielskiego dokonało oceny prezentacji konkursowych. Ocenie podlegały:

·        poprawność wymowy w języku angielskim

·        interpretacja utworu

·        wrażenia artystyczne i estetyczne

·        dobór repertuaru

 

W kategorii klasy III-IV laureatami zostali

I miejsce   Goździejewska Antonina

II miejsce   Jarosz Piotr

III miejsce   Rachtan Anna

 

W kategorii klasy V-VII laureatami zostali

I miejsce   Olga Mirecka

II miejsce   Warchoł Sandra

III miejsce   Witczak Zuzanna


Opublikowano: 05.04.2018

Autor:

Czupryńska A.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 633442

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia