Nauczyciele

mgr Aneta Baćmaga
nauczycieli historii i języka polskiego
wychowawca klasy IVA

mgr Anna Cholewa - Trybuła
nauczyciel wspomagający


mgr Renata Czarnota
nauczyciel matematyki i informatyki


mgr Anna Czupryńska
nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Ćwiklak
nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Dąbrowska
nauczyciel religii, wychowanie do życia w rodzinie


mgr Joanna Garbalska
nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, 
wychowawca klasy VIB

mgr Emilia Grabowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IA

Weronika Grodowska
wychowawca świetlicy

mgr Renata Guzal
nauczyciel wychowania fizycznego (urlop zdrowotny)

mgr Ewelina Iwańska
wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Kamańczyk
nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy VIIB

mgr Renata Kazirodek
nauczyciel religii i wdż (urlop dla podratowania zdrowia)

mgr Magdalena Kęska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IIB

mgr Agnieszka Korcz
nauczyciel religii, nauczyciel edkuacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy VIA

mgr Magdalena Kowalewska
nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Sławomir Latek
nauczyciel fizyki i chemii

mgr Marzena Lenart
wychowawca świetlicy

mgr Paulina Marszałek
nauczyciel języka angielskiego

mgr Lilla Misiura
nauczyciel przyrody, geografii (urlop dla podratowania zdrowia)

mgr Olga Mosionek
wychowawca świetlicy

mgr Aneta Nowak
nauczyciel plastyki i techniki
wychowawca klasy VIIC

mgr Anna Nowakowska
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wspomagający, wychowawca klasy VA

ks. Sebastian Osiński
nauczyciel religii

mgr Edyta Panek
nauczyciel języka niemieckiego

mgr Beata Pawlina
nauczyciel języka angielskiego (urlop dla podratowania zdrowia)

mgr Aleksandra Pryciak
nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Płachta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy IIIB

mgr Małgorzata Pyszczek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
wychowawca klasy IB

mgr Dariusz Sadal
nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy VIIIB

mgr Anna Sadłowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca klasy IIA

mgr Dorota Sadownik
nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Zofia Sąpor
pedagog

mgr Anna Starzyńska
nauczyciel informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy VIIA

mgr Bożena Sygutowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
wychowawca kl. IIIA

mgr Emilia Szwarc
nauczyciel języka polskiego,
wychowawca klasy IVA

mgr Marta Turzyńska
nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy VIID

mgr Piotr Wasilewski
nauczyciel historii

mgr Agnieszka Więckowska - Ceglarek
nauczyciel matematyki 

mgr Izabela Wojtysiak
nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy VIIIA

mgr Leszek Zelga
nauczyciel muzyki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 276879

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia