Jadłospis 

25 września - 05 października 2023r. 


W  potrawach mogą znajdować się alergeny

jaja, gluten, laktoza, nasiona strączkowe, ryby , seler, siarczany, gorczyca, sezam.


Serwujemy urozmaicone dodatki do każdego posiłku z grupy: owoce, warzywa, wyrobu piekarniczo - cukiernicze, wyroby mleczne.Regulamin odliczeń odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej 

za dni  nieobecności dla uczniów korzystających z odpłatnych posiłków
wydawanych w stołówce szkoły.

§ 1

1. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu z dnia 28 lutego 2014r.

§ 2

1. Za płatne posiłki rozumie się obiady wykupione przez rodziców dla swoich dzieci wg ustalonej stawki żywieniowej.

§ 3

1. Odpisy za niewykorzystane posiłki następują po uprzednim zgłoszeniu do intendentki szkolnej o nieobecności dziecka. 

2. Odpisy będą dokonywane na ostatni dzień miesiąca  żywienia i zwracane w kasie szkoły.

§ 4

1. Odliczenie stawki dziennej następuje od dnia następnego po dokonaniu zgłoszenia do intendentki szkolnej o nieobecności dziecka( nieobecność dziecka nie krótsza niż 3 dni).

2. W dniu zgłoszenia nieobecności dziecka obiad można odebrać w stołówce szkolnej w wyznaczonych godzinach.

§ 5

1. Dyrektor powiadamia wszystkie zainteresowane osoby o wejściu w życie regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły i do wglądu u dyrektora szkoły.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2014.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu ul. Biała 6, 26-600 Radom
Suma wejść: 518257

Projekt i wykonanie Centrum Reklamy nmedia